> BOSSdag 2023

kennis en netwerkdag Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten

OBB Spelmakers+ Ruimtedenkers organiseerde op 16 mei 2023 de BOSSdag 2023; een kennis- en netwerkdag voor ambtenaren van regionale en lokale overheden op het gebied van BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) in de openbare ruimte.

Deze Kennis- en Netwerkdag was een initiatief van OBB spelmakers + ruimtedenkers. Vanuit het hele land waren gemeenten en kennispartners bijeen rondom de thema’s Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten in de buitenruimte.

Heb je de BOSSdag helaas moeten missen?
Mail naar info@obb-ingenieurs.nl en blijf op de hoogte voor de vervolgdagen!

Bekijk hieronder de wrap up van de dag, met 7 geleerde lessen en 7 focuspunten:


Dagplanning:

Een inhoudelijk sterk programma afgewisseld met netwerkmomenten biedt jou een volledige kennis- en netwerkdag op het gebied van BOSS. Het doel van de dag is om van jou en alle andere deelnemers gepassioneerde en inhoudelijk onderbouwde amBOSSadeurs te maken zodat jij zelf met deze thematiek in jouw gemeente/provincie/organisatie aan de slag gaat of blijft.

De BOSSthematiek en visie raakt veel beleidsgebieden en ambtelijke programma’s, zowel in de gebruikswaarde/hardware als de belevingswaarde/software als de toekomstwaarde/orgware. Voor al deze invalshoeken zijn er interessante lezingen en workshops. Juist de integraliteit van de thema’s en aanpak is iets wat de ruimte krijgt op deze dag.

Thema’s als duurzame gebiedsontwikkeling, eenzaamheid, positieve gezondheid, zelfredzaamheid, beheersbaarheid, leefbaarheid, integraal werken, databeheersing krijgen allemaal een plek op deze BOSSdag. Allemaal met als uitgangspunt en doel de BOSSvisie; een buitenruimte die voor iedereen uitnodigt en uitdaagt tot samen Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten.

Sessie 1

Veilig en gelukkig op weg naar school

Fietsersbond – gebruikswaarde

Het ontbreken van veilige fietsroutes naar school is een van de factoren die een rol spelen in het feit dat een groot aantal kinderen nooit met de fiets of lopend naar school reist. En terecht, want veiligheid gaat voor alles. Maar een veilige schoolroutes is te creëren en dat was dan ook de aanleiding voor de Fietsersbond om de pilot Veilige schoolroutes te ontwikkelen. Deze pilot richt zich op het veiliger maken van de fietsroute naar school, zodat kinderen met plezier en zelfstandig naar school kunnen lopen of fietsen en ouders zich geen zorgen hoeven te maken.


Gezonder door spelen met modder

Bac2Nature – belevingswaarde

Dat buiten bewegen, spelen en sporten gezond is weet iedereen. Maar dat het aantoonbare gezondheidsvoordelen oplevert om écht fysiek in aanraking te komen met natuur, wist je dat ook? En hoe kunnen we dit in onze dorpen en steden in de praktijk brengen? Marco van Es is onderzoeker en motivator en neemt ons mee op deze ontdekkingsreis.


De kracht van samen spelen

Samenspeelnetwerk + Jantje Beton + Gemeente Leiden –belevingswaarde

(Buiten) spelen is het belangrijkste en leukste onderdeel van een gezond en gelukkig leven voor kinderen en jongeren. Waarom is dit zo belangrijk en hoe geef je als gemeente vorm aan een speelbeleid waardoor alle kinderen en jongeren mee kunnen doen? Jantje Beton heeft 10 criteria ontwikkeld voor een goed lokaal speelbeleid. Deze komen aan de orde en we kijken vooruit naar de Jantje Beton Prijs voor Meest Speelvriendelijke Gemeente die op 22 mei 2023 opnieuw wordt uitgereikt.  In samenwerking met Saskia van Hoore (gemeente Leiden en winnaar Jantje Beton Prijs 2021) is er aandacht voor een belangrijk criterium: Inclusief Spelen. Hoe realiseer je in een gemeente samen spelen voor alle kinderen en hoe kunnen het SamenSpeelNetwerk en SamenSpeelFonds daarbij helpen.  Saskia van Hoore presenteert vervolgens hoe Leiden werkt aan samen spelen en hoe de samen speel plekken tot stand zijn gekomen.


Circulair inkopen in 8 stappen

Copper8 –toekomstwaarde

Het realiseren van nieuwe buitenruimte moet worden ingekocht. Het inkoopproces is een mooie manier om circulaire ambities toe te passen in die buitenruimte. Hoe stel je de juiste vraag? Hoe betrek je marktpartijen? En wat zijn passende eisen en criteria? We nemen je mee aan de hand van ‘circulair inkopen in 8 stappen’.


Van visie naar uitvoering

Gemeente Assen + Gemeente Veenendaal

toekomstwaarde

De gemeenten Assen en Veenendaal hebben beide een visienota BOSS vastgesteld. Maar dan? Hoe zet je de stap van visie naar uitvoering. Wat betekend dit voor budgetten, fte’s, uitvoeringscycli, participatie en communicatie? Twee gemeenten delen hun best practices maar ook de valkuilen en uitdagingen. Een werksessie met veel ruimte voor gesprek en uitwisseling over het met vallen en opstaan in de praktijk brengen van je visie op BOSS.


Sessie 2

Groene netwerken in de stad

Staatsbosbeheer, programma Groene Metropool – gebruikswaarde

In het kader van het programma ‘ De Groene Metropool’  verteld Robert Graat ons over de mogelijkheden om groen in onze steden te benaderen als een netwerk, en wat dit biedt voor de gebruikslaag BOSS. Geen plekkenverhaal maar een netwerkverhaal waarmee we de toekomst in kunnen gaan. https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/stad-en-natuur-verbinden


Beweegdoelstellingen in jouw wijk

Krajicek Foundation – belevingswaarde

Voorwaarde scheppen om jeugd meer te laten bewegen en toekomstperspectief bieden aan jongeren. Hoe doe je dit? Krajicec foundation verteld over hun ervaringen en aanpak. Fysieke inrichting van plekken is niet voldoende. Een duurzame sociale structuur opzetten daaromheen is een grote uitdaging. de KRajicec foundation neemt ons mee.


Slimme buurtaanpak

Gemeente Tilburg + Gemeente Almeretoekomstwaarde

Gemeenten Tilburg en Almere zijn al een tijdje bezig om hun BOSSvisie in de praktijk te brengen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpak op buurtniveau. Hoe doe je dit slim. Wat betekent dit voor je organisatie, omgang met aannemers en je participatie met bewoners?


From Isolation to Inclusion (I2I)

gemeente Assen – belevingswaarde

Assen is een van de gemeenten die in europees verband samenwerkt aan het programma I2I: From Isolation to Inclusion. HOe kom je tot een goede aanpak van sociale eenzaamheid in het fysieke domein? Assen deelt hun proces, de resultaten en de borging hiervan. Er is ruimte voor inbreng van sociale vraagstukken van deelnemers, om te zoeken naar een oplossing binnen het fysieke domein op sociale vraagstukken.


Sterke BOSSbuurten, inbreiding en herontwikkeling

Gemeente Veenendaalgebruikswaarde

Hoe ga je om met BOSS in de buurt als er grootschalige wijkvernieuwing of inbreiding moet plaatsvinden? OBB en gemeente Veenendaal gaan aan de hand van voorbeeldprojecten in op de vraag welke meerwaarde we kunnen creeëren voor de gebruikslaag BOSS bij herstructurering, herontwikkeling en inbreidingsopgaven.


Sessie 3

Fysieke omgeving Seniorproof

Gemeente Ede – gebruikswaarde

Ede verteld over hun zoektocht naar waar een buitenruimte voor senioren aan moet voldoen in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde, en hoe je dit als gemeente in de praktijk brengt.


Jongerennetwerken

Gemeente Utrecht –gebruikswaarde

In de VINEXlocatie Leidsche Rijn – Vleuten – De Meern woont 40% van alle jongeren van Utrecht. Een enorme piek aan gebruikers van de openbare ruimte. Tegelijk was hiervoor te weinig voorzien in de openbare ruimte zo bleek uit onderzoek. Dit gaf enorme spanningen en legde een heldere opgave voor de gemeente bloot. Maar hoe kom  je vervolgens tot een goede visie en aanpak op jongeren in de openbare ruimte. Een lezing over jongerennetwerken, fysieke inrichting, participatie met bewoners (NIMBY) en vooral; hoe geven we jongeren de ruimte waar ze recht op hebben; om te bewegen en ontmoeten.


Spelen serieus nemen

Ruimte voor de Jeugd –belevingswaarde

Spelen op plekken die niet ‘voorgeprogrammeerd’ zijn is belangrijk voor kinderen én jeugd omdat ze er een eigen invulling aan kunnen geven; kiezen voor risicovolspel bijvoorbeeld, uitdaging zoeken en elkaar ontmoeten. Louise Berkhout bespreekt enkele succesvolle voorbeelden en laat zien welke belangrijke competenties jongeren ontwikkelen in spel en hoe deze bijdragen aan fysieke en mentale gezondheid. Daarna gaan we  aan de slag met de vraag: hoe maken we het mogelijk?


De rechtvaardige straat

Marco te Brommelstroet/De Rechtvaardige straat – gebruikswaarde

Marco te Brommelstroet schreef samen met Thalia Verkade het boek ‘Het Recht van de Snelste’. Daarin veel aandacht voor de vraag; van wie is de straat? Ze geven hier een vervolg aan met de beweging’De Rechtvaardige straat’. Een inspirerende werksessie waardoor je voor altijd anders gaat kijken naar hoe we onze straten inrichten. En vooral; zodat we dit nu eens écht anders gaan doen, zoals het ooit was en zoals rechtvaardig is voor ons allemaal.


Do’en don’ts van online participatie via de kaart

Mapgear – toekomstwaarde

Er is data. Oneindig veel. Maar hoe zet je dit in ten behoeve van de gebruikers van de openbare ruimte? Welke mogelijkheden zijn er voor participatie? Welke valkuilen zijn er? Hoe ga je om met opslag en privacy als gemeente? Mapgear werkt veel voor overheidsinstellingen en neemt ons mee in de do’s en don’ts van online (kaart) participatie en datagebruik.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen