beleid

Waarom schrijf je een speelruimteplan? Voor wie schrijf je een speelruimteplan? Wat staat er in mijn speelruimteplan? Allemaal vragen die gesteld moeten worden om te komen tot een goed speelruimteplan. De beste plannen schetsen randvoorwaarden die ruimte geven aan het spelende kind. Ze borgen eerlijke verdeling, goede inrichtingskwaliteit en de wijze waarop samen wordt gewerkt aan de speelruimte. Dit kan in 5 pagina’s of in 50, op wijkniveau of gemeentebreed, net waar behoefte aan is.

Om te komen tot goed speelruimtebeleid gaat OBB een proces aan met de gemeente, haar inwoners en andere betrokkenen. Samen maken we een speelruimteplan dat past bij de situatie.

In samenwerking met Stichting Speelruimte verzorgt OBB verschillende cursussen in het kader van speelruimtebeleid.

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2017 -- OBB-main 1.0 Inloggen