ontwerp

OBB stimuleert met haar speelruimteontwerpen zelfstandig spelen in de openbare ruimte. We laten kinderen op ontdekkingstocht gaan. We vertalen de wensen van kinderen en omwonenden en uw en onze visie in een ontwerp waar iedereen achter kan staan en wat toch de gewenste speelkwaliteit biedt. Het ontwerpproces bepaalt daarbij in grote mate het ontwerp. Veel valt en staat met communicatie en het gelijkwaardig participeren. Daarom spelen we ook graag een rol bij de participatie en hebben we daar veel werkvormen voor. We ontwerpen zelf of schakelen de juiste ontwerper voor het project in.

We ontwerpen speelplekken, parken, natuurspeelplekken, schoolpleinen en speeltuinen. We ontwerpen ook speellandschappen, speelvoorzieningen, speelkunst en speelroutes door de buurt. We zijn sterk in renovaties waar nog oude toestellen blijven staan en ook in gefaseerde ontwerpen. Soms is het van belang om verder te kijken dan de wensen nu en ontwerpen meer toekomstbestendig te maken. Een buurtgewijze aanpak is onze specialiteit. Door meerdere plekken in de buurt op te pakken, gaat het gesprek met gebruikers veel verder dan alleen het gesprek over het duikelrek en worden bewoners meegenomen in het spreidingsbeleid van de gemeente. Ze denken zelf mee hoe en waar de oudere en jongere kinderen dan moeten spelen en hoe ver men bereid is hiervoor te lopen. Dit komt de ontwerpen en de speelwaarde over de hele buurt ten goede.

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2017 -- OBB-main 1.0 Inloggen