> Jongeren

Jongeren hebben recht op ruimte. Maar de ruimte wordt steeds meer geclaimd door private partijen, zoals winkelcentra. Daarbij staat vast dat maar een zeer klein deel van het aantal jongeren overlast veroorzaakt. Het gedrag van jongeren verbetert en de overlast vermindert naarmate er meer en mooiere omgeving is.

Overlast door jongeren staat vaak bovenaan de lijst van ergernissen van bewoners. Steeds minder worden jongeren op straten en pleinen getolereerd. Bewoners willen wel iets voor jongeren, maar… not in my backyard! (Nimby-effect). Een duidelijke visie op het gebied van jongerenontmoeting is daarom noodzaak voor elke gemeente. Met een goede visie kunnen ambities op maatschappelijk vlak vertaald worden in concrete beleidsdoelstellingen. OBB kan u hierbij van advies dienen. Wij hebben heldere ideeën over jongerenontmoeting en een uitgebreide aanpak voor het maken van een beleidsnota jongerenontmoeting.


Er zijn drie succesfactoren voor jongerenplekken. OBB heeft die door haar jarenlange ervaring met het opstellen van speelruimteadviesnota’s en door onderzoek vastgesteld.
1. Voldoende plekken
2. Goede spreiding van plekken
3. Variatie in plekken

Overloopsysteem
Dit resulteert in een overloopsysteem in de wijken. Voor alle jongeren is ergens een plek. Ze hebben ruime keus uit verschillende categorieën. En als ze zich niet gedragen, worden ze doorverwezen naar een plek van een volgende categorie.

Kiss and Greet-plekken vereisen geen inrichting. Het gaat om bijvoorbeeld de hoek van de straat. Voor What’s Up-plekken zijn wat zit- en ontmoetingsaanleidingen nodig. Jongeren spreken hier met elkaar af. Stay Around-plekken zijn groter. Er moet voldoende afstand tot de woningen zijn. No Problem-plekken vereisen een bestemmingsplanprocedure. Deze plekken geven per definitie geen overlast voor bewoners. Ze liggen ver van woningen.
OBB bepaalt methodisch waar en hoeveel plekken er nodig zijn van elke categorie. Zo werken wij structureel aan oplossingen voor het probleem dat bewoners wel plekken voor jongeren willen, maar niet in hun straat.

Participatie
Er zijn geen blauwdrukken voor succesvolle jongerenontmoetings- of sportplekken. Overleg met jongeren en omwonende zal de randvoorwaarden in een specifieke situatie duidelijk maken. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Jongeren en omwonenden worden op verschillende momenten betrokken. Dit zorgt voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle partijen.

Als het aantal en de locatie van elke categorie plekken vastgesteld is, kan begonnen worden met de uitwerking van de maatregelen. OBB adviseert u ook graag over fasering, kostenberamingen en communicatieplannen.

OBB verzorgt ook cursussen over dit thema.

 

Inspiratie nodig voor speelruimte voor jongeren?

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2017 -- OBB-main 1.0 Inloggen