Cursus beleid

De cursus Speelruimtebeleid van SPEELRUIMTE en OBB legt de basis voor verandering en vernieuwing van visie en ambities. U leert hoe u met goed onderbouwd speelruimtebeleid afgewogen keuzen kan maken over speelruimte in uw gemeente.
 
Komende cursusdata
10 en 11 juni 2020 | 2 daagse Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid
Najaar 2020 | Module A
Voorjaar 2010 | Module B

Bezoek voor meer data en informatie de website van het Kenniscentrum Speelruimte

De cursus wordt interactief ingevuld samen met de gevarieerde groep deelnemers. Speelruimte raakt immers verschillende beleidsvelden. Hierdoor ontstaat een brede ingang voor visievorming en een begin voor een ‘eigen’ plan, waar zowel op de welzijns- als op de ruimtelijke afdelingen mee gewerkt kan worden. Naast visievorming en analyse van speelruimte, met een veldwerkdeel, komen ook participatie en inrichtingskwaliteit aan bod.

> Specificaties

diensten
Beleid Cursussen en workshops
Kenniscentrum Speelruimte

In de cursus zal er ruimte zijn voor het nadenken over verschillende kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan de speelruimte en hoe deze te vertalen naar meetbare en werkbare normen en ambities. In de loop van de jaren is de nuance van de cursus verlegd van kennisoverdracht naar het effectief selecteren en toepassen van beschikbare kennis. Over speelruimtebeleid is immers al heel veel informatie beschikbaar gekomen via internet, vakpers en collegiale kennisuitwisseling.

De deelnemers geven de cursus een 8.8 gemiddeld. Enkele reacties:

“Een hele leuke en leerzame cursus, echt een aanrader!”

“Prima cursus met een goede aansluiting op mijn huidig werkgebied van Spelen en bewegen. Ook de rondgang door de wijk Lombok geeft een indicatie en voorbeelden hoe je de openbare ruimte kunt gebruiken. Met plekken die geslaagd zijn in hun opzet maar ook speelplekken die geen meerwaarde hebben. Het werken in een kleine groepsgrootte heeft zijn voordeel dat er tijd is voor diepgang van verschillende onderwerpen.” Hub Maar, Gemeente Nuenen

“Leuke en interessante cursus. Dirk en Elske hebben ons op een enthousiaste manier meegenomen in de wereld van het “spelen”. De afwisseling in het programma met een stuk theorie, de workshops en het veldwerk was erg prettig!”

“In vogelvlucht worden alle aspecten die met spelen in de openbare ruimte te maken hebben toegelicht, rekening houdend met verschillende doelgroepen en disciplines die hierbij betrokken zijn. Leuk ook de interactie met andere professionals in het werkveld en goede afwisseling tussen theorie, workshops en excursie door de wijk!”

Contact

OBB Ingenieursbureau
Bouwhuisweg 4
7431 RG Diepenveen

+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2020 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen