Annelore Zielstra, Gemeente Utrecht, 2017

“OBB-ingenieurs is dé professional op het gebied van spelen, participatie en gebruik- en (her)inrichting van de openbare ruimte. De gemeente Utrecht werkt al jaren samen, wat heeft geresulteerd in Wijkspeelruimtebeleid voor alle wijken, advies op maat en realistische creatieve oplossingen. Elske en haar collega’s zijn altijd bereid een tandje harder te lopen, te investeren en bij te dragen aan de ambitie spelen tot een hoger plan te tillen. Met flair, humor en haar positieve, beetje stoere persoonlijkheid, weet Elske veel in beweging te krijgen.”

“OBB staat voor:
Ontzettende fijne mensen die hun vak goed verstaan en weten waar ze mee bezig zijn. Jong en oud voelen zich snel gehoord.
Bijzonder goed geschikt om participatie trajecten mee te lopen op het gebied van spelen. Vindingrijk als het gaat om het bedenken van oplossingen in de openbare ruimte.
Bekwaam op het gebied van communicatie over projecten waarin complexe vragen kwalitatief hoogwaardig worden afgehandeld.”

Hugo Geerlings, Gemeente Teylingen, 2016
Marcel Pelzer, Gemeente Gemeente Bergen (L), 2016

“De cursus speelruimtebeleid was erg leuk, leerzaam en er was veel gelegenheid om alles te vragen. Na de cursus gevolgd te hebben heb ik een goede kijk en handvaten gekregen om een beleidsstuk te maken. Het is geweldig dat ik na het volgen van de cursus nog altijd terecht kan bij OBB en medecursisten om een goed en eerlijk advies te krijgen om zodoende mijn functie goed en met plezier uit te voeren.”

“We werken al sinds 2011 naar volle tevredenheid met het ingenieursbureau OBB samen. Tot op heden is er een goede samenwerking en een chemie met de medewerkers van het bedrijf. Het is laagdrempelig en je wordt niet als een nummer behandeld. In geval dat er zich een onverwachte situatie voordoet die een snelle reactie vereist richting bewoners of politiek wordt daar adequaat en goed mee omgegaan en naar gehandeld. Buiten hun specialisme om, gaan ze en denken ze ‘out of the box’ om met bewonersvragen en/of –participatie. Ook op bewonersavonden of bijeenkomsten op locatie samen met kinderen en inwoners zijn zij een waardevolle aanvulling gebleken. Als opdrachtgever wordt je vrijwel totaal ontzorgd bij de invulling en/of uitvoering van het project, zonder hierbij de betrokkenheid of regie te verliezen. Alles waarvoor ze zelf kunnen zorgen doen ze. Geen woorden maar daden!  Om extra te benadrukken hoe tevreden we zijn gaan we binnenkort een aanvullend samenwerking aan tot begin 2019.

Twahied Nurmohamed en Carla Rijling, Gemeente Leiderdorp, 2016
Peter Post, Beleidsadviseur groen en spelen Gemeente Almere, 2016

“OBB combineert praktijkervaring met visie. Het bijpassend instrumentarium is dan ook gebaseerd op realiteit en is een genot om mee te werken.”
“Ook jongeren hebben een plek nodig in de openbare ruimte. Dit besef en het concreet maken van die behoefte is winst. Het principe van de spreiding van de verschillende jongerenvoorzieningen werkt in de praktijk verrassend goed.  Bij de wijken waar we op papier te weinig beschikbaar zouden hebben bestaat ook daadwerkelijk een vraag”

“Positief, communicatief goed, weten waar het over gaat, volgen de laatste ontwikkelingen goed.
Leuke participatie met kinderen, gaan echt rond en weten hoe ze informatie bij kinderen los kunnen krijgen. Leggen dit ook op een voor de raad interessante manier vast!
Positief, komen met nieuwe inzichten en andere varianten.”

Marco Dofferhoff, Gemeente Zoetermeer, 2016
René Daalmans, Gemeente Hillegom, 2010

Met genoegen schrijf ik deze aanbeveling voor OBB-ingenieurs: De gemeente Hillegom heeft OBBin 2003, na vergelijking met twee andere adviesbureaus, uitgenodigd om speelruimtebeleid te ontwikkelen. Deze opdracht is in 2003 uitgevoerd. OBB heeft daarbij optimaal gebruik gemaakt van haar expertise in spelen. Daarbij vinden wij het van belang dat bij onderzoek en analyse de Hillegomse jeugd intensief is betrokken. OBB heeft zowel rondgangen gemaakt door het dorp met groepjes kinderen als groepsgesprekken belegd op scholen.
in 2007 heeft OBB op ons verzoek , in samenspraak met de vijf Hillegomse speeltuinverenigingen, speeltuinenbeleid ontwikkeld. Op grond daarvan hebben wij besloten tot gerichte extra investeringen in een aantal speeltuinen.
In 2008 hebben wij OBB gevraagd om te bemiddelen tussen omwonenden van een aan te leggen speelterrein aan de Hofduynlaan. Door middel van een workshop met deze omwonenden heeft OBB een bevredigende oplossing gevonden voor de tegengestelde belangen die er speelden.
Daarom hebben we begin dit jaar OBB gevraagd om in een vergelijkbaar belangenconflict rond spelen in de buitenruimte, te bemiddelen.
Wat mij daarbij aanspreekt is de creatieve wijze waarop aansluiting gezocht wordt bij de houding van omwonenden en kinderen en “het belang van spelen” aan de andere kant.
“Betrokken”, “deskundig” en “creatief” zijn de eerste drie kwalificaties, die bij me opkomen als ik OBB wil typeren. 

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2018 -- OBB-main 1.0 Inloggen