> Best practice Gemeente Overbetuwe

Josselien van Grootel


De kennis van OBB hielp gemeente Overbetuwe met het opstellen van een nieuwe Speelbeleidsnota in 2022. Daarin zat voor alle elf kernen in Overbetuwe een overzichtskaart met suggesties voor de omvorming van speelplekken naar de nieuwe beleidsvoornemens. De uitvoering van de omvorming van alle 130 speelplekken is in een cyclus van 7 jaar verdeeld over de jaren tussen 2023 en 2029. Voor de eerste twee jaren hebben we OBB ook gevraagd ons te ondersteunen bij de participatieve speelprojecten in twee kernen.

In 2023 zijn we gestart met een kick-off met alle stakeholders en het optimaliseren van het plan van aanpak. Omdat OBB de voorstudie al had gedaan voor de notaopzet was de interne afstemming over de wensen voor de speelplekken gemakkelijk. Hun vakkennis en ervaring was enorm helpend in het optuigen van een goed inhoudelijk en visueel basisverhaal naar de bewoners en bij de manier van verwerken van de adviezen en ideeën van de uiteindelijke gebruikers. Dat werd door bewoners ook als prettig ervaren.

In de opvolgende fasen kreeg het eindontwerp steeds meer vorm, waarbij de ontwerptaken volgens afspraak ook gedeeltelijk door een ander bureau werden gedaan. De lessen die we in deze fasen hebben opgedaan -nog beter communiceren met en tussen alle partijen voor een goede flow van het ontwerpproces- zijn heel zinvol geweest voor de toekomst. In dit eerste project heeft OBB tevens voor mallen gezorgd voor het plan van aanpak en een gedetailleerde basisplanning die we in kunnen zetten voor de rest van de projecten in deze cyclus.

Uiteindelijke doel om zoveel mogelijk de stem van de bewoners gehoord en waar mogelijk toegepast te hebben in de ontwerpen is in een helder participatieverslag van OBB met college en raad gedeeld kunnen worden. De uitvoering van Speelproject 2023 is nog gaande dus een eindoordeel van bewoners kan ik nog niet delen, maar het zou me verbazen als dat niet overwegend positief zou zijn.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen