> Best Practice Kampen vergoening speelruimte

Best Practice gedeeld door Gienie Schoonvelde; ontwerper openbare ruimte van Gemeente Kampen.

Het project anders kijken naar spelen is best complex. Daarom hebben we een projectleider ingehuurd. In Kampen gaat het om een tweejarige pilot ‘anders kijken naar speelruimte’. We moeten als gemeente bijna 50% bezuinigen op ons voorzieningenniveau, maar we hebben best veel staan.

We denken dat we door meer integraal te ontwerpen met aanleidingen tot spelen, bewegen en ontmoeten we ook veel kunnen bieden ook al zijn het geen speeltoestellen gelijk. We merken dat bewoners het wel lastig vinden om om te denken, maar we zijn nu in de realisatiefase van het eerste jaar en dat gaat best goed.

Bij de aanbesteding hebben we het gedachtengoed meegenomen in de uitvraag. Het mooie is dat we ook weer echt een grote speelplek gaan maken. Daar was jaren geen geld voor omdat het vastzat op de speelplekken. Verder krijgt iedere speelplek minimaal 1 boom en komt er minder verharding terug dan dat er was. Ook keuze van groen, meer hoogteverschillen, bloemrijk gras en hagen ipv hekken brengt meer variatie en biodiversiteit. Kijk gerust even op Verandering speelterreinen | Gemeente Kampen voor meer informatie.

Zie hieronder een voorbeeld van een speelplek die met slim ontwerp een grote slag slaat in vergroeningsambities, en de voor- en nafoto’s.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen