> Best Practice Rozenveld Heerenveen-Noord

Best Practice gedeeld door Arend Toering, Wijkmanager van Heerenveen-Noord.

Het Rozenveld in de wijk Noord van Heerenveen is een van de centrale punten in de wijk, letterlijk en figuurlijk. Het is een geliefde plek voor wijkbewoners, kinderen, scholen en BSO.

Jaarlijks vinden er vele activiteiten plaats, met als hoogtepunten het volleybaltoernooi en de Koningsspelen.

Ook daarbuiten is het een veelgebruikte plek voor sport, spel en ontmoeting.

“Laten we het nu eens anders doen dan anders, en het écht opnieuw insteken”. Met die gedachte begonnen mijn collega’s toen het Rozenveld op de planning kwam om aan te pakken.

Nu is het een groot groen grasveld, met een aantal houten elementen, kabelbaan en voetbaldoelen. We hadden, als gemeente, de toestellen kunnen vervangen en het had er weer keurig bijgestaan. Maar, versterkt dat de waarde van het Rozenveld, is het een meerwaarde voor de buurt(kinderen) en is dat wel wat de buurt wil? Nou, daar zijn vraagtekens bij te zetten.

Gesteund door het feit dat er een bedrag beschikbaar is voor het onderhoud, zijn wij als gemeente samen met OBB naar Heerenveen-Noord gegaan. Het ‘Sjoch en Doch-spel’ (Fries voor ‘kijk en doe-spel’) was de basis voor de samenwerking met buurtbewoners en gebruikers.

OBB heeft op die manier inzichtelijk gemaakt welke beleving inwoners hebben van het veld. Vragen die daarbij centraal stonden waren: ‘hoe wordt het Rozenveld gebruikt?’, ‘wat kan er beter?’ en ‘wat willen we er samen kunnen doen?’. En daar is naarstig gebruik van gemaakt. Tientallen kinderen en bewoners hebben input gegeven. Inwoners door het invullen van het spel en kinderen door kleurrijke tekeningen te maken, waar OBB interessante analyses van heeft gemaakt. Zo is een zeer compleet beeld ontstaan over hoe de nieuwe inrichting eruit zou moeten zien.

Deze samenwerking was slechts het begin. Hierna is een vaste werkgroep van buurtbewoners, Wijkbelang, welzijnswerk, buurtvereniging en gemeente samen met OBB aan de slag gegaan en gebleven.

Deze brede groep laat zien dat de samenleving zich wil mengen in plan- en besluitvorming, mee wil denken én kennis heeft! Aan de hand van de input uit het Sjoch en Doch-spel en in samenwerking met de werkgroep is OBB een ontwerp gaan maken. Dat heeft telkens kunnen rekenen op brede steun en goede aanvullingen en overleggen tussen werkgroep en OBB.

Kroon op het ontwerptraject was de presentatiemiddag in september voor inwoners. In de stralende zon hebben ruim tachtig inwoners de plannen op het veld zelf bekeken en aanvullingen gegeven. Inderdaad, aanvullingen! Geen negatieve opmerkingen of weerstand. Er waren alleen maar positieve reacties. Bovenop de tachtig inwoners die fysiek de plannen bekeken hebben, zijn er nog ruim 200 inwoners die online zich hebben laten informeren. Ook daar alleen positieve aanvullingen.

Nu gaan we richting uitvoering, waardoor Heerenveen-Noord in de loop van komend voorjaar een plek heeft om nog trotser op te zijn. Vooral ook een plek die zij goed gaan gebruiken en voldoet aan hun eigen wensen en verwachtingen.

Voor ons als overheid is het een goede les om in een vroegtijdig stadium met de buurt of het dorp in contact te treden, mensen mee te laten denken en inwoners te laten gelden. Kan iets niet, leg het uit en beargumenteer! Met een goed gesprek om je bijna altijd tot een goede uitkomst en samen kom je veel verder!

Bekijk hier de projectpagina.
Een uitgebreider overzicht van het ontwerp, en alle stappen daartoe, zijn te vinden op de gemeentelijke website.
Een mooi stuk dat de Leeuwarder Courant er over schreef.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen