> Best Practice Zwartewaterland uitvoering Buitenruimteplan

Best practice gedeeld door Kevin Driessen, beheerder openbare ruimte

Met de BOSSvisie hebben we in Zwartewaterland grote stappen kunnen zetten. We zorgen voor minder kleine speeltuinen en meer grotere centrale speelplekken. Op die manier richten we ons meer op kwaliteit en minder op kwantiteit. Daardoor krijgen we in onze gemeente uitdagende en vooral ook verschillende speel- en sportplekken. Op die manier vullen de speelplekken elkaar ook aan. De BOSSvisie helpt ons om inwoners uit te leggen waarom een speelplek voor de deur plaats maakt voor een centrale speelplek op een andere plaats in de wijk.

Bij het aanpakken van speelplekken kijken we ook naar andere werkzaamheden die voor de buurt op de planning staan. Zoals meer groen, aanpak van wegen of riolering, of nieuwe verlichting. Door aan te sluiten bij deze werkzaamheden, kunnen we geld efficiënter met het beschikbare budget omgaan. Op die manier houden we meer geld over om te investeren in de nieuwe speelplek.

We proberen onze inwoners goed te betrekken bij het aanleggen van nieuwe speelplekken. Dat doen we al vooraf door een groep gemotiveerde inwoners bij elkaar te brengen om samen na te denken over de wensen en eisen. We betrekken deze werkgroep ook bij de keuze voor het ontwerp. Daardoor verbeteren we de betrokkenheid van onze inwoners. Dat levert ook tevreden inwoners op.

Een mooie en uitdagende speelplek vraagt om een investering. Door goed samen te werken met inwoners kun je veel bereiken. Bewoners kunnen bijvoorbeeld zelf meehelpen bij de aanleg van een speeltuin. Of wij kunnen ze als gemeente ondersteunen bij het aanvragen van een subsidie. Maar we kijken met de bewoners ook kritisch naar wensen. Kunstgras is schoon en strak. Maar kost ook veel meer geld dan bijvoorbeeld speelzand of toestellen op het gras. Samen maken we met het beschikbare budget zo een mooie, uitdagende speelplek.

Bekijk hier het volledige project

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen