> BOSSdag 2024

OBB spelmakers + ruimtedenkers organiseerde op 28 mei 2024 de tweede landelijke BOSSdag; een kennis- en netwerkdag voor ambtenaren van lokale overheden op het gebied van BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) in de openbare ruimte.

Dit jaar was er zo mogelijk een nog mooiere line-up van vernieuwende sprekers en interactieve workshops, afgewisseld met prikkelende netwerkmomenten die net even anders zijn dan je gewend bent. Intrigerende bijdragen van kennispartners worden afgewisseld met praktische best practices van BOSSgemeenten die jou zijn voorgegaan.  

Zo gaven we ook in 2024 alle deelnemers een volledige kennis- en netwerkdag op het gebied van BOSS. Het doel van de dag was om van alle deelnemers gepassioneerde en inhoudelijk onderbouwde amBOSSadeurs te maken zodat zij zelf met deze thematiek in hun gemeente/provincie/organisatie aan de slag gaan of blijven.

Maar we willen ook samen een volgende stap zetten, elkaar blijven prikkelen en op zoek naar de hogere ambitie. Want BOSS kan en moet nog zoveel meer ruimte krijgen in onze organisaties, onze samenlevingen en onze buitenruimte.

De BOSSthematiek en visie raakt veel beleidsgebieden en ambtelijke programma’s, zowel in de gebruikswaarde/hardware als de belevingswaarde/software als de toekomstwaarde/orgware. Voor al deze invalshoeken zijn er interessante lezingen en workshops. Juist de integraliteit van de thema’s en aanpak is iets wat de ruimte krijgt op de BOSSdag 2024. Allemaal met als uitgangspunt en doel de BOSSvisie; een buitenruimte die voor iedereen uitnodigt en uitdaagt tot samen Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten. Want de spelmakers en ruimtedenkers van OBB geloven in een buitenruimte die één uitnodigende en uitdagende speelruimte is voor écht iedereen.

Bekijk hieronder de BOSSdag2024 aftermovie en de foto’s met dank aan Rocketboys.

Lets go BOSS: the next step!Marco te Brömmelstroet schreef samen met Thalia Verkade het boek ‘Het Recht van de Snelste’. Daarin veel aandacht voor de vraag; van wie is de straat? Net zo prikkelt ‘fietsprofessor’ Marco ons met de vraag van wie het bos is en de overige openbare ruimte. Tijdens de aftrap van de BOSSdag daagt Marco ons uit om voor altijd anders te kijken naar hoe we onze openbare ruimte inrichten. En om het niet bij anders kijken te laten, tijd voor actie!


Een tienerweefsel is het geheel van formele én informele plekken die voor jongeren (12+) belangrijk zijn, met hun onderlinge verbindingen. Hoe kun je met een tienerweefsel het sociale netwerk van jongeren ondersteunen? En hoe kun je het bestaande tienerweefsel samen met alle actoren (verschillende diensten, beleidsverantwoordelijken, én ook de jongeren zelf) versterken en uitbouwen? Daar gaat Wim Seghers in deze sessie uitgebreid op in. De Stad Antwerpen won eerder de Verkeersveiligheidsprijs met haar innovatieve speel- en tienerweefselplannen.


Gemeente Assen is nu twee jaar bezig met de uitrol van BOSS. Hoe gaat dat? Wat gaat goed? Waar lopen ze tegenaan? Wijkcoördinatoren Robbin Peters en Allart van der Haar delen geleerde lessen. Ook leggen ze casussen voor rond het integraal aanvliegen van BOSS, interactie met de buurt en de samenwerking met aannemers.


Publieke ruimtes dienen steeds meer als achtertuin in stedelijke gebieden. Overheden zoeken ruimte en willen steeds meer programmeren in de openbare ruimte. Maar veel mensen zoeken ook naar rustpuntjes in de publieke buitenruimte. Kan dat allemaal wel samen? Deze interactieve sessie gaat over verschillende perspectieven van rustbeleving door mensen. En over het samen leggen van de ingewikkelde puzzel om spelen, sport en luwte samen te laten komen.


Hoe kunnen we ontmoeten, spel en bewegen op een inclusieve en rechtvaardige manier bevorderen en tegelijkertijd ons eigen perspectief uitdagen?


Op basis van een tweejarig onderzoek in drie steden geeft Gerben Helleman tijdens deze lezing inzicht in hoe basisschoolkinderen de openbare ruimte gebruiken, beleven en ervaren. De uitkomsten van deze studie bieden aanknopingspunten voor iedereen die streeft naar kind- en speelvriendelijke steden.


Welke ervaring heeft gemeente Tilburg opgedaan met het werken vanuit een BOSS-visie? Wat heeft het opgeleverd en wat zijn de struggles? In deze sessie word je uitgenodigd om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Ook delen de sprekers hoe ze inclusief spelen mogelijk maken in elke Tilburgse wijk.


Noud van Herpen (SSNB) en Maartje Kunen (Fontys Sport en Bewegen) nemen je mee, aan de hand van het BVO model en het BVO stappenplan, onderzoek en praktijkvoorbeelden, naar een goed gebruikte beweegvriendelijke omgeving. Leer tevens meer over het project BIOR Brabant en het onderzoek naar beweegvoorzieningen voor ouderen in de openbare ruimte.


Jonge kinderen die weinig bewegen en van wie de motoriek achteruitgaat. Helaas een bekend fenomeen. In Arnhem werken we vanuit het 2+1+2 concept aan meer en beter bewegen op en rondom school. 2+1+2= 5 uur bewegen op en rondom school! Hoe zijn we hiertoe gekomen? Hoe is deze samenwerking tussen schoolbesturen, Sportbedrijf, gemeente en sport- en beweegaanbieders tot stand gekomen? Tijdens deze workshop nemen de sprekers jullie mee in de concretisering van deze samenwerking en in succes- en faalfactoren.


Keurmerkinstituut zal tijdens de BOSS-dag aanwezig zijn met een infostand. Hier kan je terecht met al je vragen over veiligheid, certificering en inspecteren van toestellen.


BOSSdag 2023
Bekijk hier een korte terugblik van de BOSSdag 2023: www.obb-ingenieurs.nl/bossdag-2023/

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen