> circulaire speelruimte

Nederland circulair in 2050 (Meer informatie) is een serieuze opgave die ons allemaal aangaat. Is speelruimte niet bij uitstek de plek om in gesprek te gaan met kinderen en hun ouders over grondstoffen?

En ga maar na. Als je nu toestellen plaatst zijn die in 2038 pas aan vervanging toe met de huidige levensduur, dan zijn we er al bijna. Kortom alles wat we nu lineair plaatsen is afval waar we weinig mee kunnen straks.

OBB denkt dan ook serieus na over de grondstoffenstromen bij speelruimte. Kern is dat deze circulaire denk- en werkwijze ingebed moet worden in beleid en ontwerp. En eigenlijk zo snel mogelijk. Gelukkig zijn we hier allemaal al volop mee bezig door meer ruimte te maken voor informeel, avontuurlijk en natuurlijk spelen en hergebruik van materialen uit projecten en de natuur.


Kennisdag Circulaire Speelruimte

Op 16 mei 2019 organiseerden wij de Kennisdag Circulaire Speelruimte. Deelnemers werden opgedeeld in werkgroepen om gezamenlijk een thema te bespreken.  De dag was bedoeld om elkaar te inspireren en kennis te delen op een achttal invalshoeken voor speelruimte. De thema’s van deze werkgroepen waren beleid en organisatie, groen en natuur, beheer, ontwerp, grondstoffenmanagement, veiligheid, participatie en Total Cost of Ownership.

Klik hier voor de belangrijkste lessen van de eerste Kennisdag Circulaire Speelruimte.


Circulaire Speelruimte volgens OBB Speelruimtespecialisten

OBB heeft een circulaire speelruimtevisie opgesteld en getoetst in Almere. De visie blijkt goed bruikbaar en praktisch haalbaar en wordt gebruikt in de Metropool Regio Amsterdam als voorbeeld van een nieuwe aanpak. Naast circulair is de visie ook nog eens heel groen, uitermate geschikt voor nieuwe participatievormen met bewoners en geeft het meer avontuur en speelwaarde aan de speelruimte (meer variatie zelf bedachte speelruimte). Kortom hier ligt een grote kans! En ja het ziet er anders uit en vergt ander beheer, maar ook daar liggen grote kansen voor Social Return en de aannemers.

Kern bij de circulaire visie is minder speeltoestellen, maar duurdere meer circulaire en grote toestellen op blijvende plekken. Door niet de hele plek vol te zetten maar het 50% van de inrichting te laten zijn zit de plek niet 21 jaar op slot. Door de andere 50% van de plek in te richten met materialen die een minder lange levensduur hebben en bewoners te activeren meer sociaal betrokken te zijn met eigen inbreng van speelgoed en organiseren van activiteiten blijft de speelplek altijd ‘nieuw’.

Op de overige 50% van de blijvende plek en niet centraal liggende ‘schuivende’ plekken kan gewerkt worden met hergebruik, click and play, natuurlijke speelaanleidingen, afval uit de stad (beton, verhardingen, boomstammen) en afval van bedrijven (spelkisten). Door dit te combineren met een 7 jaarlijkse participatiecyclus en een 21-jarige levensduurcyclus blijft er altijd vernieuwing en up to date speelruimte afgestemd op behoefte en in goede verdeling van verantwoordelijkheden.


Inspiratieflyers circulaire speelruimte


Publicaties Circulair Spelen

Naar aanleiding van onze kennisdag heeft het vakblad Stad+Groen het circulair spelen ook goed opgepakt! Het vakblad heeft meerdere artikelen gewijd aan Circulair Spelen alsook de 24 belangrijkste lessen uit de Kennisdag. 

31 10 2018 Speelplekken bij uitstek geschikt om circulariteit in praktijk te brengen
15-04-2019 Circulaire speelse trends
06 06 2019 houten-wint-circulair-spelen-award-2019
10-07-2019 Circulair spelen: begin met prutsen!
12-07-2019 Belangrijkste lessen uit de eerste kennisdag Circulair Spelen

Bekijk de uitgebreide informatie en het programma op de website van ExpoProof.

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.

© ErwinEverts.nl 2019 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen