aanbesteding

In Nederland is de Aanbestedingswet van toepassing om ervoor te zorgen dat er rechtmatig wordt ingekocht. Niet altijd makkelijk die regels. In het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is gelukkig veel gekaderd. Bij speelruimte komen onderhandse minicompetities voor tot Europese inkooptrajecten. Drie punten maken speelaanbestedingen lastig. Ten eerste de bewonersparticipatie. Hierdoor is aan de voorkant nog niet precies bekend wat er ingekocht moet worden. Ten tweede zijn speeltoestellen vaak niet vergelijkbaar. Het is logisch dat een houten schommel goedkoper is dan een metalen. Als derde en laatste punt de vraag of er alleen toestellen ingekocht worden of daarnaast ook diensten zoals ontwerp en participatie en werken ten behoeve van de realisatie. Goed zicht op de mogelijkheden van eigen organisatie bepaalt hierin mee.

Samen met u doorlopen we het aanbestedingstraject. Wat besteden we aan (project, perceel, budgetten)? Hoe besteden we aan (werkwijze, type document)? Welke partijen zijn er nodig (marktverkenning, percelen, selectie)? Wat zijn de kwaliteitseisen en wensen (gunning)? Uitgangspunt is dat we aan de voorkant goed overwegen wat nodig is. Na gunning kan dan op ontspannen manier samengewerkt worden met de contractant(en). Door kennisbundeling van OBB met eigen inkoopmedewerkers ontstaat er maatwerk dat past bij de organisatie. We hebben ervaring met onderhoudscontracten, ontwerp (minicompetitie, design&construct), inkoop speeltoestellen en uitvoeringsprojecten. We werken niet met standaarddocumenten en kopiëren geen selectie- en gunningscriteria.

Voorop staat steeds de speelkwaliteit voor de kinderen. Want daar doen we het voor. En wat ons betreft participeren bewoners in het aanbestedingstraject.

OBB verzorgt ook cursussen over dit thema.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen