beleid

De beste speelruimteplannen schetsen randvoorwaarden die ruimte geven. Ruimte aan het kind, ruimte voor experiment op het gebied van participatie en inrichting en ruimte aan iedere wijk voor een passende uitwerking. Ze borgen alleen eerlijke verdeling, goede inrichtingskwaliteit en de wijze waarop samen wordt gewerkt aan de speelruimte. Als de politiek de visie omarmt kan de uitwerking in de wijken beginnen.

Om te komen tot goed speelruimtebeleid gaat OBB een maatwerk proces aan met de gemeente, haar inwoners en andere betrokkenen. We zoeken de naar inspirerende invalshoeken die enthousiasme geven. De rapportage is kort en krachtig met verduidelijkend kaartmateriaal. Ongeveer 50% van onze rapporten is niet meer analoog maar digitaal, waarbij je meer informatie vindt op wijkniveau door de wijkkaart in te duiken.

In samenwerking met Stichting Speelruimte verzorgt OBB verschillende cursussen in het kader van speelruimtebeleid.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen