> informele speelruimte

De noodzaak van speelplekken neemt toe naarmate de fysieke ruimte om te spelen afneemt. Wij streven naar zoveel mogelijk informele speelruimte. Ideaal is als iedereen voldoende natuurlijke speelruimte heeft, zonder hiervoor speciale voorzieningen aan te brengen.
De praktijk is echter anders. Speelruimte neemt steeds verder af door (auto)verkeer, verdichting van woningen, voorzieningen voor volwassenen, hondenpoep, bezuinigingen, criminaliteit en vandalisme.
Ons speelruimteadvies betreft altijd in de eerste plaats de informele speelruimte. Hoogteverschillen, randen en bespeelbare objecten zijn eenvoudige middelen die de fantasie van kinderen voor spel prikkelen. Deze speelprikkels kunnen bij ruimtegebrek de speelruimte vergroten.

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.

© ErwinEverts.nl 2020 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen