> jongeren

Jongeren hebben recht op eigen plekken in de openbare ruimte waar ze kunnen sporten en ontmoeten. Vaak zien bewoners het nut en de noodzaak van deze plekken ook wel, maar willen ze deze plekken niet dichtbij hun woning. Dit Nimby-effect (Not In My Backyard) is een van de grootste bedreigingen voor de speelruimte voor jongeren. Vooral in gemeenten waar bewoners in grote mate de inrichting van de speelruimte bepalen blijkt het aandeel jongerenvoorzieningen ver onder de behoefte te liggen. Dan is het niet raar als er overlast ervaren wordt op de paar plekken die er dan wel zijn.

Uit evaluatie van al onze speelruimteonderzoeken blijkt dat gemeenten die voldoende, goed gespreide plekken bieden met een gevarieerde inrichting de minste overlast hebben en jongeren en bewoners tevreden zijn. Door voldoende plekken in verschillende categorie aan te bieden ontstaat er een natuurlijke spreiding van de jongeren over alle plekken. Bovendien is het voor bewoners en professionals gemakkelijker om met jongeren in gesprek te gaan en ze te verwijzen. OBB heeft geanalyseerd uit de plannen in welke verhouding bepaalde type plekken nodig zijn. Een visiedocument hierover is hier te downloaden

Voldoende plekken zijn er als er voor iedere 100 jongeren een goede sportplek is (formele speelruimte) en voor iedere 15 jongeren een ontmoetingsplek (informele speelruimte). Van de informele ontmoeting regelt 50% zichzelf (Kiss & Greet), 30% is te regelen met een eenvoudige zit- of ontmoetingsaanleiding (What’s Up) en 20% zijn de meer formele ontmoetingsplekken (Stay Around) die thuishoren bij een sportplek. Ook jongeren willen net als volwassenen in de zomer wel eens een avondje langer buiten zijn. Maar dan mogen ze best verwezen worden naar een plek waar minder overlast is van hun gesprek, muziek of andere activiteiten (No Problem). Aangezien de groepen en groepssamenstelling variëren van seizoen tot seizoen is er door voldoende plekken te bieden altijd genoeg keuze.

Goede spreiding hangt voor een groot deel samen met de sportplekken en daarmee met waar de jongeren wonen. De voorzieningen horen voor het grootste deel thuis in de wijk waar de jongeren wonen. Het is niet communiceerbaar aan bewoners dat er plekken gemaakt worden waar de jongeren niet wonen. Dit voorkomt gecentraliseerd aanbieden in het park of bij de sportvelden ver weg, waar vaak vandalisme ontstaat door gebruik van meerdere groepen. Elke groep jongeren wil graag een eigen plek. Een multifunctionele sportplek of skatebaan past natuurlijk bij uitstek wel in een centraal gelegen park.

Voldoende variatie ontstaat door breed aan te bieden van eenvoudige zitelementen
tot een overkapping en van eenvoudig grastrapveld tot multifunctionele sportplek.

OBB verzorgt ook cursussen over dit thema.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen