> Beweegvriendelijke schoolpleinen: PleinParcours

Maak van het schoolplein een sport-en beweegplein!

Met het pleinparcours creëert de school een sportieve schoolomgeving, wat de ontwikkeling van kinderen op een natuurlijke manier stimuleert. De kinderen creëren zelf uitdagende beweegroutes, met en voor elkaar. Zo is iedereen in beweging.

Ben je enthousiast of nieuwsgierig geworden?

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Carmen Hoff.

Een sportieve schoolomgeving stimuleert de ontwikkeling van kinderen op een natuurlijke manier!

In vijf beweeglessen op het schoolplein maken kinderen uit groep 4 t/m/ 8 kennis met bewegen terwijl ze hun eigen plein veranderen tot een uitdagend sport- en beweegplein voor de hele school en alle kinderen!

De kinderen leren:

  • Een beweegroute maken
  • Samenwerken
  • Elkaar coachen
  • 50 beweegoefeningen
  • Plezier in bewegen!

PleinParcours is een product van OBB en draagt bij aan kerndoel 57 en 58 uit het bewegingsonderwijs:

Kerndoel 57

De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

Kerndoel 58

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten

deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Over deze kerndoelen

zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen.

Meer informatie over bewegingsonderwijs Nederland

Binnen het bewegingsonderwijs in Nederland wordt de indeling van bewegingsactiviteiten op basis van leerlijnen breed gedragen. De 12 leerlijnen die vallen onder kerndoel 57 van het SLO, geven structuur en overzicht in het jaarplan en bieden veel variatie en uitdaging binnen de bewegingslessen.

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim ‘bewegingsrepertoire’ opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen