> Kennisdag Circulaire Speelruimte groot succes

*** Vooraankondiging: op 14 mei 2020 wordt de tweede Kennisdag Circulaire Speelruimte georganiseerd. Ook weer op de inspirerende locatie de Boerinn bij Woerden. Voorinschrijving is al mogelijk via deze link. ***

De dag begon met een plenaire inleiding door Elske Oost-Mulder van OBB over wat de beste speelherinneringen zijn en wat er nodig is om die te bieden aan de huidige jeugd. Duidelijk is dat speelruimte eigenlijk gaat over de hele openbare ruimte en niet alleen de speelplekken en voorzieningen. Door Yolanda Musson van gemeente Almere werd meer verteld over de grondgedachten achter een circulaire economie en de urgentie en verplichting (Nederland circulair 2050) ermee aan de slag te gaan.

Na de plenaire start gingen de deelnemers uiteen in werkgroepen om gezamenlijk een thema te bespreken. De thema’s waren beleid en organisatie (door Elske Oost-Mulder van OBB en Sander Lubberhuizen van gemeente Apeldoorn) groen en natuur (door Dinand Ekkel van Aeres hogeschool Almere), beheer (door Gerbert van den Dikkenberg van Donkergroen), ontwerp (door Césare Peeren van Superuse), grondstoffenmanagement (door Peter Kreukniet van Insert), Total Cost of Ownership (door Sjoerd van Rossem van Kompan), veiligheid (door Jos Smit van Keurmerkinstituut) en participatie (door Ben Nitrauw van In Gesprek). Opzet van de werksessies was om drie speerpunten voor ieder onderwerp te formuleren die een kickstart geven aan een meer circulaire werkwijze voor speelruimte. Iedere deelnemer kon twee werksessies volgen en tussentijds was er veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en netwerken. De dag werd afgesloten met een terugkoppeling uit de werkgroepen en een netwerkborrel.

Organisatie en Sponsoren
De organisatie van deze dag lag inhoudelijk in handen van OBB en facilitair door Expoproof. De kosten van deze dag werden gedragen doordat de meeste workshopleiders gratis hun medewerking verleenden er een aantal bedrijven een klein sponsorbedrag beschikbaar stelden (zie advertentie) en de deelnemers de kosten voor de consumpties en een deel van de huur van de locatie bijdroegen. Hieronder de Sponsoren van de Kennisdag Circulaire Speelruimte 2019.


Lees voor meer informatie de volgende artikelen op de website van Stad+Groen:
Belangrijkste lessen uit de eerste kennisdag Circulair Spelen
Circulair spelen: begin met prutsen!
Circulaire speelse trends


Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen