> kennisdag circulaire speelruimte

meld je hier direct aan of klik voor meer informatie op

Een circulaire economie is een economie die ontworpen is als een herstellend en vernieuwend systeem, met het doel om producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijk waarde te laten behouden en geen afval te creëren. Dit betekent dat het doel is om producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten.

Wat een definitie dachten wij bij OBB. Maar we moeten er wel wat mee. Maar hoe en wat? En dat is nu juist het doel van onze studiedag circulaire speelruimte. We willen met 100 mensen uit het werkveld komen tot 24 speerpunten vanuit 8 verschillende invalshoeken. Daarna hopen we te kunnen zeggen. Wij zijn al voorzichtig begonnen maar we gaan vol goede moed verder en weten ook beter hoe en wat.

Dagprogramma. We starten met een plenair deel waar een deskundige komt uitleggen wat circulair is en wat daarbij komt kijken. Vervolgens splitsen we op in werksessies. De werksessie wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige op het kernonderwerp en door iemand die de speelkant ervan belicht. Daarna volgen werkvormen om te komen tot de drie kernpunten voor dat kernonderwerp. Een kernpunt kan daarbij van alles zijn van gewoon doen tot nader onderzoek gewenst. Dit is aan de deelnemers. Aan het eind van de dag is er weer een plenair deel waar deze kennis wordt gedeeld en de dagvoorzitter ons zal voorzien van nog een aardig gesprek met elkaar en een op de dag samengesteld panel die de kleur van de dag kunnen weergeven.

Circulaire speelmarkt. Rondom het programma is er tijdens koffie, lunch en borrel de mogelijkheid om in gesprek te gaan met bedrijven en gemeenten die al druk doende zijn door planvorming, experiment en ook zeker al resultaten. Zo kan gelijk gekeken worden wat er al mogelijk is. De standhouders worden echt geselecteerd op hun circulaire verhaal en we zorgen voor een mengeling van producten (toestellen en ondergronden) en sectoren (groen, verhardingen/beton en water).

Praktisch. Er is ruimte voor 100 mensen. Maximaal 40 hiervan zijn speelmarktmensen en maximaal 60 hiervan zijn (semi)ambtenaren met speelaffiniteit. Geef je dus snel op want vol is vol. Mocht er nu binnen 3 weken een overschrijding zijn aan opgaven dan gaan we opschalen. Zo niet dan blijft het bij de eerste 100. Kosten bedragen € 250,- voor een productpitch op de speelmarkt en € 100,- voor de andere deelnemers. Dit is inclusief koffie, lunch en borrel.

Pers en verslag. Natuurlijk komt er een verslag van de dag en een factsheet met daarop onze 24 punten en onze namen. Pioniers van de circulaire speelruimte zullen we zijn. Stad+Groen zal een uitgebreid artikel opstellen. En natuurlijk nodigen we alle andere pers die wil uit om te komen kijken, luisteren en interviewen.

De werksessies. Hieronder zijn de werksessie opgesomd. Ze worden 2 keer gehouden om 11.00 uur en om  13.00 uur. Iedereen kan 2 werksessies bezoeken. Hiervoor geef je je voor 3 werksessies op. We proberen dan iedereen bij een werksessie naar wens te plaatsen.

  1. ontwerpen met afval (Superuse)
  2. Grondstoffenmanagement (Boot/Madaster)
  3. Beheer en onderhoud (Donker Groen)
  4. Organisatie en beleid (gemeente Almere)
  5. Participatie van kinderen en bewoners (Stimuland)
  6. Total cost of ownership (Kompan)
  7. Veiligheid en Attractiebesluit (Keurmerkinstituut)
  8. Groen en natuur (Universiteit Wageningen #onder voorbehoud#)

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2018 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen