> Omgevingsplan

Nu helder is dat de Omgevingswet toch echt gaat komen is het tijd om hierop voor te sorteren. OBB stelt voor veel gemeenten op dit moment een verkenningsnota BOSS op. Hiermee geven we handvatten om de speelruimte binnen de uitvoeringsprogramma’s die onder de omgevingsvisie komen te hangen handen en voeten te geven.

Continue participeren geeft ademruimte in projecten. Even raadplegen van je data en je kan verder

Onderdelen van deze verkenningsnota zijn bijvoorbeeld borging kwantiteit en kwaliteit, wijze van samenwerken met bewoners en een insteek voor organisatie, inkoop en begroting. Dit op basis van een data voorscan van ruimtelijke opbouw, bevolkingsgegevens en inventaris, zodat er een haalbaar verhaal ligt en een basis voor het data gedreven werken. In optimale gevallen wordt dit gecombineerd met een (doorlopend) gebruiksonderzoek. Dit maakt het namelijk mogelijk om bij alle initiatieven vanuit bewoners ook in beeld te hebben wat de overige inwoners willen. Voordeel is dat dit dan geen laatste momentwerk is in een project maar gewoon voorhanden. Zie ook permanente enquete voor meer informatie.

Gebruiksonderzoek in Elst

In de vervolgstap wordt er een programma BOSS (bewegen, ontmoeten, spelen en sporten) opgesteld. Dit programma is zo vormgegeven dat deze opgenomen kan worden in het omgevingsplan. In het omgevingsplan worden daarbij de typen plekken gedefinieerd in relatie tot andere plekken op buurtniveau. De bewoners kunnen op de kaart hun buurt zoeken en deze aanklikken. Per buurt wordt vervolgens een type plekkenkaart weergegeven met per type plek een staalkaart met de ‘regels’, maar vooral ook inspiratie voor de inrichting.

Voorbeeld staalkaart bij type blokplek sport.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen