Actualisatie speelruimteplan Dronten

Dronten wil het spelen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte verder stimuleren door een actueel en breed gedragen beleidsplan. De gemeente sluit daarbij aan op verschillende thema’s en demografische ontwikkelingen.
Thema’s zoals ruimte benutten op openbare groene schoolpleinen, ruimte eisen bij nieuwbouwprojecten, ruimte maken voor natuurlijk spelen, ruimte reserveren voor grotere ontmoetingsplaatsen, ruimte laten aan kinderen en bewoners om initiatieven te nemen en ruimte voor (street) sporten maken. Omdat middelen nu eenmaal beperkt zijn, sluit de gemeente aan op de actuele demografie en zorgt hiermee voor een eerlijke verdeling.
OBB stelde voor de gemeente Dronten een helder beleid en praktische analyse op met inzicht in de financiële consequenties. De belangrijkste speerpunten zijn vastgesteld op basis van toetsbare kwantitatieve en kwalitatieve uitgangspunten. Het speelruimteplan is geschreven voor de doelgroep 0- t/m 18-jarigen, met waar nodig een doorkijk naar 99 jaar.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
2017-2018
Elske Oost, Madeleine Frelier

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen