Actualisatie speelruimteplan Hellevoetsluis

Een actueel speelruimteplan dan invulling geeft aan aantrekkelijke speelruimte met echte speelwaarden, bij een evenredige verdeling over doelgroepen en buurten, aansluitend op de actuele trends in spelen. Uitgangspunt het op een efficiënte wijze opstellen van een bonding beleidsstuk met een analyse van speelruimte, onder het verkrijgen van breed draagvlak. Dit gebeurt door het doelgericht betrekken van interne en externe partijen waaronder kinderen, jeugdigen, jongeren, ouders en professionals. Het beleidsgedeelte van het speelruimteplan (5 pagina’s) bestaat uit een kort omschreven visie; één statement wat echt belangrijk is de komende tien jaar en dat mensen enthousiasmeert.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
2020
Madeleine Frelier

Deze visie wordt in beleidsuitgangspunten/speerpunten vertaald. In de speelruimteanalyse op quickscan-niveau worden deze uitgangspunten uitgewerkt naar concrete voorstellen per wijk en speelplek in een makkelijk leesbare toelichting en voorzien van een realistische raming van eenmalige en structurele kosten. Met dit speelruimteplan is vervolgens ‘de buurt’ ingegaan om met de doelgroep de analyse af te stemmen, waar nodig aan te passen en/of andere keuzen te maken. Het daarop afgestemde speelruimteplan is vervolgens uitgewerkt tot een uitvoeringsplan.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen