Advies en ontwerp verkeerssituatie schoolomgeving Zuidoostbeemster

In Zuidoostbeemster is een grote herontwikkeling gaande waarbij een nieuwbouwwijk wordt gerealiseerd. In deze wijk staat de MultiFunctionele Accommodatie (MFA) met daarin kinderopvang, basisschool en buurthuis. De openbare ruimte van de MFA en de directe omgeving staan onder druk door hoge gebruiksintensiteit. OBB heeft middels een ontwerpstudie scenario’s ontwikkeld voor verbetering van deze inrichting waarin meer ruimte is voor het schoolgaande kind, een prettigere en kindvriendelijke verkeersafwikkeling en meer ruimte voor buurtontmoeting rond het buurthuis. Deze studie is in intensieve samenwerking met alle partners en buurtgenoten doorlopen en aangeboden aan de gemeente. De herinrichting van de infrastructuur wordt door de gemeente opgepakt. Het ontwerp van het schoolplein/dorpsplein wordt uitgewerkt door OBB. Een intensief traject dat uiteindelijk leidt tot een passendere buitenruimte, met meer menselijke maat, ruimte voor beleving, spelen en ontmoeten, die positieve gezondheid stimuleert en inzet op fietsen en lopen naar school in plaats van een auto-gefocuste inrichting.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Sparringpartner
Arjan Vreugdenhil, Rick van Beek, Johan Oost
Goudappel https://www.goudappel.nl/nl
juni 2021

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen