Albrandswaard Actualisatie Speelruimteanalyse

In het speelruimteplan 2010 is naast het beleid, een financiële doorrekening van de structurele en eenmalige kosten, ook een analyse opgesteld van de toenmalige speelruimte aan de hand van de op dat moment aanwezige aantallen kinderen, jeugdigen en jongeren. Er is nu behoefte aan een actualisatie van de speelruimteanalyse.

> Specificaties

diensten
Beleid
December 2016
Madeleine Frelier

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2019 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen