Alkemade Speelruimteplan

In 2000 is een speelruimteplan opgesteld voor de gemeente Alkemade. Deze gemeente had toen circa 15.000 inwoners waaronder 3.750 kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Het uitgangspunt voor dit speelruimtebeleidsplan is het streven naar een voldoende en evenredig verdeeld speelvoorzieningenniveau, dat aansluit bij de behoefte van kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. Voor dit speelvoorzienin¬genniveau dient er passend beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd te kunnen wor-den.
Dit is een beleidsplan voor speelruimte in kleinere kernen met ook veel recreatief medegebruik. In Alkemade vond een terugkoppeling van de inspraakresultaten plaats door een presentatie te geven aan de kinderen die meededen aan de inspraak.

> Specificaties

diensten
Beleid
Juni 2005

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen