Almere Kansrijke plekken

In samenwerking met gemeente Almere – en ondertussen al vele andere gemeenten – is de strategie van de kansrijke plekken ontstaan. Op basis van een gedegen analyse van de ruimtelijke opbouw en kinderaantallen en ontwikkeling hiervan worden kwaliteit, aantal en ligging van de kansrijke plekken vastgelegd. De gemeente is volledige drager van deze plekken en zorgt voor voldoende en gevarieerde ontwikkelings– en beweegmogelijkheden. Zo zijn er natuurspeelplekken, buurtsportplekken, grote speelplekken of -tuinen of openbare schoolpleinen met een hoog voorzieningenniveau en waar ook activiteiten kunnen worden aangeboden zoals dansles, sportles en spelactiviteiten. Kenmerkend is dat ze aantrekkelijk zijn voor meerdere doelgroepen.

Vervolgens wordt naar gelang de buurt of kinderdichtheid dit vraagt, een netwerk van steunplekken gedefinieerd. Dit zijn light-plekken die zo lang meegaan als nodig. Deze worden in overleg met de buurt ingevuld.

> Specificaties

diensten
Beleid
Juni 2014
Elske Oost

Overige plekken in de buurt kunnen informele speelplekken zijn. Als bewoners of burgers een behoefte hebben, kunnen ze die op deze plekken vormgeven. Dit kunnen activiteiten zijn of fysieke speelprikkels, maar geen speeltoestellen. Te denken valt aan tijdelijke locaties zoals een speelstraat of plek waar in de vakantie een activiteit plaatsvindt of meer permanente locaties met een bankje, kruidentuintje, losse spelmaterialen (speelgoed, zand, tentjes en dergelijke) of speelprikkels als knikkerpotjes, voetbalklappaaltjes, betonelementen.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen