Alphen aan den Rijn Uitvoeringsplan (deel1)

In aansluiting op het door de gemeenteraad goedgekeurde plan is er een uitvoeringsplan opgesteld. In aanvulling op het beleid werden daarbij de laatste gegevens uit de veiligheidsinspectie en het vervangingsschema opgenomen. Voor de uitvoer werd OBB aangesteld voor het opstellen van een gedetailleerd plan van uitvoer en de projectleiding over de daadwerkelijke uitvoering. Er was een uitvoeringsplanning in vier fasen:

• Fase 1: veilig maken en opheffen (eerste jaar)

• Fase 2: plekken voor sport en ontmoeting jongeren en reconstructie speelplekken Kerk en Zanen (eerste t/m derde jaar)

• Fase 3: reconstructie speelplekken Hoge en Lage Zijde (derde en vierde jaar)

• Fase 4: reconstructie speelplekken Ridderveld (vierde jaar)

> Specificaties

diensten
Ondersteuning Projectleiding
Februari 2006

Fase 1 veilig maken en opheffen (eerste jaar)

Op basis van inspectie en van de maatregelen uit het beleid is in het eerste jaar een bestek gemaakt voor:

  • Het veilig maken van toestellen
  • Het aanleggen van veiligheidsondergronden
  • Het aanbrengen van speelprikkels
  • Het opheffen van boventallige plekken

De speelplekken zijn op een basisniveau gebracht qua veiligheid, als uitgangspunt voor de uitvoering van de rest van de beleidsmaatregelen.

Fase 2 sport en ontmoeting jongeren (eerste tot en met derde jaar)

De sport- en ontmoetingsplekken voor jongeren zijn in twee delen uitgevoerd. Als eerste is er een RAW bestek gemaakt voor het realiseren van 19 nieuwe ontmoetingsplekken, voornamelijk ingericht met bankjes, picknicktafels en zitbuizen op een halfverharde ondergrond. De locaties lagen verspreid door de wijken en zijn in samenspraak met wijkagenten gekozen. Er is bewust gekozen hiervoor geen bewonersparticipatie uit te voeren, wat resulteerde in het verplaatsen van één locatie en het verwijderen van één locatie en verder geen ophef. Als tweede is een design and construct traject opgestart voor negen te realiseren en verbeteren voetbalvelden. Met deze locaties erbij is er in elke buurt een goede sportvoorziening. Met bewoners en jongeren werden in grote lijnen ontwerpen gemaakt, waarna de aannemer deze ontwerpen op haar eigen wijze mocht invullen. Zo kon optimaal aangesloten worden bij de kracht en ervaring van de verschillende leveranciers.

Fase 2, 3 en 4 reconstucties speelplekken in de wijken

Voor de reconstructie van de speelplekken in de wijken is steeds dezelfde aanpak gehanteerd. De bewoners werden via een huis-aan-huis brief uitgenodigd voor een informatieavond over het speelruimteplan. Op deze avond werden tevens de deelnemers voor de werkgroepen voor de speelplekken geworven.

In samenspraak met werkgroepen (per speelplek) werd vormgegeven aan de maatregelen uit het speelruimteplan. In twee bijeenkomsten werd een ontwerp voor een speelplek gemaakt dat op een inloopavond voor de hele wijk werd gepresenteerd. De gemeente gaf daarbij duidelijke randvoorwaarden aan. Een deel van de werkgroepen is blijven bestaan en helpt de gemeente bij het beheer.

De ontwerpen zijn deels door bureau Speelruimte gemaakt en deels door ontwerpers van de gemeente zelf. Daarna zijn ze vertaalt voor fase 2 en 3 in een RAW bestek en voor fase 4 in een design and construct bestek. Het resultaat mag er zijn: tevreden bewoners en leuke speelplekken!

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen