Amersfoort Notitie speelruimtebeleid gericht op beheer

Eind 2008 is OBB ingenieursbureau door de gemeente Amersfoort gevraagd voor het opstellen van een notitie gericht op beheer.

In Amersfoort is er vanalles te beleven. Van skatebaan tot speelbos en van wipveer tot voetbalkooi. Al met al een behoorlijke hoeveelheid voorzieningen. In totaal zijn er ruim 500 plekken met daarop circa 2.900 voorzieningen, 107.500 m2 ondergronden en 6.000 m1 afscheidingen voor het ontmoeten, sporten en spelen van de doelgroep 0 tot en met 18 jaar.

Iedere dag wordt er aan deze speelvoorzieningen gewerkt. Er komen erbij in de nieuwbouwwijken en er vallen er weg door veroudering of onveiligheid. De toestellen worden veilig in stand gehouden volgens het WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen). Al het mogelijke wordt gedaan om te voorkomen dat de kinderen blijvend letsel oplopen bij het gebruik van de speeltoestellen.

> Specificaties

diensten
Beheer Beleid
Oktober 2009

Een goed beheer van speel- en sportvoorzieningen vraagt om een actieve houding naar bewoners en gebruikers en om een visie op de inrichting en instandhouding van de voorzieningen. In dit beheerplan wordt de huidige werkwijze onder de loep genomen en vastgelegd daar waar het goed functioneerd. Daarnaast worden adviezen gegeven voor verbetering of als input voor een actuele visie op speelruimte.
Het beheer geeft invulling aan:

  1. Veiligheid en functionaliteit van de voorzieningen
  2. Klantvriendelijkheid en betrokkenheid gebruikers en omwonenden
  3. De toekomst (eerlijke verdeling van voorzieningen over wijken en gebruikers)

Advies en Werkzaamheden Inrichting database Speelbeheer
Door de gemeente Amersfoort is de beheerprogrammatuur van GB aangeschaft voor de speeltoestellen. De inspecties worden uitgevoerd door Eemvors en ABOS. Eemvors gebruikt hiervoor eigen formulieren en ABOS voert de gegevens in in een eigen programma waar Amersfoort dan een uitdraai van krijgt.
De gemeente Amersfoort wil zelf de toestelgegevens gaan beheren en een koppeling maken met de digitale kaart.
OBB heeft zich gebogen over de inrichting van de databasestructuur, zodat deze het beste is afgestemd op de wensen en werkwijze van Amersfoort.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen