Amersfoort ondersteuning beheerprogrammatuur

In 2006 adviseerde OBB de gemeente Amersfoort over de verbetering van informele speelruimte in een buurt. In deze buurt wonen circa 110 kinderen van 0 tot en met 18 jaar. OBB kreeg de opdracht om de maatregelen ter verbetering van de informele ruimte tot uitvoer te brengen middels ontwerp, inspraak, bestek en begeleiding van de uitvoering.

De vraag van de gemeente Amersfoort ontstond doordat in een buurt van Amersfoort een deel van de informele ruimte was verdwenen door groenuitgifte. Nadat dit had plaatsgevonden rees de vraag of er in de buurt nog wel voldoende informele ruimte aanwezig was voor de kinderen en jeugdigen en kwamen ook bewoners met veel vragen.

Door OBB is een schetsontwerp gemaakt over hoe de informele speelruimte op straat en in de plantsoenen verbeterd kon worden door tal van maatregelen, zoals hutjes in de geluidswal, speelspots op straat, speelaanleidingen enzovoort. In nauwe samenwerking met de gemeente en bewoners is hier een leuk idee uit voortgekomen.

> Specificaties

diensten
Beheer
December 2006

Na het opstellen van het schetsontwerp is besloten om te komen tot uitvoering. Door werkgroepen zijn randvoorwaarden aangedragen voor het definitief ontwerp. Aan OBB was de taak om ontwerp, bestek, raming en uitvoering te regelen.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen