Barneveld Speelruimteplan

De visie is om binnen een speelwijk een centrale sport- en speelplek aan te bieden, zo groot mogelijk, zo bereikbaar mogelijk en met een uitdagende en gevarieerde inrichting, zodat er altijd wat te doen is. Daarnaast wordt binnen een speelwijk een struinplek aangeboden voor het struinen en bouwen van hutten. Beide type plekken bedienen een zo breed mogelijke doelgroep en hebben bijna altijd be-staansrecht. Ze kunnen dan ook voor langere termijn worden ingericht (circa 18 jaar).
Aanvullend wordt maatwerk per buurt of straat gemaakt, afhankelijk van de ruimtelijke opbouw en kin-derdichtheid. Dit gebeurt door in buurten met een hoge kinderdichtheid steunplekken te bieden met bijvoorbeeld speeltoestellen voor kinderen, een trapveldje voor de jeugd met eventueel zitplekken voor de jongeren. In buurten met lage kinderdichtheid worden informele speelplekken, zonder speel-toestellen maar bespeelbaar met speelaanleidingen, aangeboden. Nemen de kinderaantallen toe rondom een informele plek dan komen er speeltoestellen (steunplekken), nemen ze af dan verdwijnen de speeltoestellen (informele speelplekken). De levensduur van deze speelplekken is circa 8 jaar.

> Specificaties

diensten
Beleid
Augustus 2016
Wim Sneller
Elske Oost, Madeleine Frelier

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen