Beheerplan speelvoorzieningen Sluis

Voor gemeente Sluis is een beheerplan gesteld voor de periode 2016 tot 2020, dat recht doet en invulling geeft aan het speelruimtebeleid. OBB gaf op een praktische wijze invulling aan de gevraagde resultaten waaronder een meerjarenonderhoudsplan, vervangingsplan, quickscan en drie financiële scenario’s. De op te stellen documenten waren geschikt zijn voor gebruik door de gemeente en de leefbaarheidsgroepen. Er werden geen lange teksten worden gefabriceerd maar toelichtingen op kaarten, tabellen en grafieken.

> Specificaties

diensten
Beheer
2020
Johan Oost

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen