Beheerplan spelen 2021-2025 gemeente Zeewolde

Actualisatie van het beheerplan 2016-2020. Het beheerplan is geschreven om inzichtelijk te krijgen wat er is aan speelvoorzieningen in Zeewolde, welk beheer wordt uitgevoerd om de voorzieningen bruikbaar en veilig te houden en wat de kosten hiervan zijn in de komende beheerperiode. Uitgangspunt voor de actualisatie is het doorzetten van de lijn uit eerdere beheerplannen (duurzaam inkopen) én het speelruimtebeleid uit 2014. In het speelruimtebeleid zijn algemene richtlijnen en randvoorwaarden vastgesteld voor beeldkwaliteit, voorkeursmateriaal van toestellen en ondergronden, wijze van inspraak van omwonenden en inrichting van speelplaatsen voor kinderen, jeugd en jongeren.

> Specificaties

diensten
Beheer
2020
Madeleine Frelier

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen