Bergen Speelruimteplan

In 2006 is in opdracht van de gemeente Bergen een Nota Speeltuinenbeleid opgesteld. Deze gemeente heeft 13.600 inwoners waaronder 3.200 kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

In de gemeente Bergen is een groot deel van de aangeboden speelruimte in handen van speeltuinverenigingen. De opdracht vloeide voort uit de wens binnen de gemeente om het bestaande beleid te evalueren en daar waar nodig aan te vullen of aan te passen. Door het combineren van het bestaande beleid en het toepassen van de OBB normen is er een compleet plan ontstaan omtrent speelruimte in Bergen.

> Specificaties

diensten
Beleid
November 2006

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen