Boskoop Speelruimteplan

Boskoop: Speelruimtebeleid en beheer

Zuid-Holland, Boskoop

In 2010 is OBB gevraagd speelruimtebeleid op te stellen voor de gemeente Boskoop. Boskoop is een gemeente met 15.000 inwoners waarvan circa 4.000 in de leeftijd tot en met 18 jaar.

Kenmerkend voor Boskoop is de grote diversiteit aan wijken: stedelijke en nieuwbouwwijken in de kern en landelijke wijken aan de rand. In Boskoop wordt er door partijen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie goed nagedacht over de invulling van het speelruimtebeleid en de uitvoering daarvan. Politie, jongerenwerk en woningbouwcoöperatie zijn betrokken bij het voorkomen van overlast op de speelplekken

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
Elske Oost, Madeleine Frelier
April 2012

Speelruimtebeleid

In gemeente Boskoop leefde de wens om te komen tot integraal gemeentelijk speelruimtebeleid. Het bevorderen van ontmoeting, leefbaarheid en voorkomen van sociaal isolement zijn bij het speelruimtebeleid belangrijke uitgangspunten. Ook wilde de gemeente de ruimte beter aan laten sluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Aanleg en beheer moeten daarbij op een duurzame wijze gebeuren. Daarnaast wil de gemeente zicht krijgen op passend beheer, onderhoud en vervanging.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen