Bronckhorst Ontwerp Zelhem

Vanuit de visie ‘Toekomstbestendig Bronckhorst’ kwam de vraag naar een praktisch speelruimteplan waarin de ontwikkelingen (bevolkingsdaling, terugtredende overheid en bezuinigingen) vertaald werden. Gekozen is voor beleid dat aansluit bij onze eerdere conclusies: grotere centrale speelplekken voor meerdere leeftijdsgroepen en waar nodig kleinere speelplekken voor één leeftijdsgroep. Dit betekende een flinke teruggang in het aantal speelplekken en –toestellen, maar betere en passende plekken. Opvallend is dat de gemeente uiteindelijk niet koos voor uitsterfbeleid, maar voor beleid om snel mee aan de slag te gaan en het binnen 6 jaar uit te voeren, ondanks de verwachte tegenstand. Goed te zien dat het plan zodanig positief ontvangen werd, dat voor realisatie gekozen is.

> Specificaties

diensten
Ontwerp Participatie
Oktober 2013
Madeleine Frelier
Eelco Koppelaar

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2019 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen