Capelle a.d. IJssel Evaluatie Speelruimteplan

In het speelruimteplan van gemeente Capelle aan den IJssel uit 2000 is aangegeven dat iedere vier jaar een evaluatie van dit plan zal plaatsvinden aan de hand van nieuwe demografische gegevens en de aanwezige speelvoorzieningen per wijk. Dat was nog niet gebeurd. Wel waren voor de uitvoering van het speelruimteplan in specifieke gevallen de kinderaantallen opnieuw onderzocht. Naast kinderaantallen was het wenselijk dat er nog aanvullende aspecten in de evaluatie betrokken werden:

– Stand van zaken. In hoeverre is het speelruimteplan al gerealiseerd?

– Nieuwe ontwikkelingen. De laatste jaren is er meer belangstelling gekomen voor informele speelruimte en speelaanleidingen.

– Financiële wijzigingen. De bedragen in het speelruimteplan zijn nog in guldens aangegeven en nog nooit geïndexeerd.

– Kaartmateriaal. Tijdens het opstellen van het speelruimteplan was het de verwachting dat de gemeente een overzichtstekening van de speelplekken en de ontwikkeling daarvan zou opstellen. Dit was er niet van gekomen.

> Specificaties

diensten
Beleid
Maart 2008

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen