Cursus aanbesteden

Deze cursus is gericht op gemeentelijke inkopers en verantwoordelijke beheer- of beleidsmedewerkers spelen. De communicatie tussen inkoper en speelruimteverantwoordelijke wordt vergemakkelijkt en samen kan gewerkt worden aan een voor de situatie passende aanbestedingsleidraad.

De ervaring van OBB Speelruimtespecialisten het gebied van aanbestedingsprocedures en contractvorming (zowel het opstellen ervan als leveranciers ondersteunen bij inschrijven) gecombineerd met de inhoudelijke kennis over speelruimte en speeltoestellen maakt de cursus heel praktisch.

> Specificaties

diensten
Aanbesteding Cursussen en workshops

Deze cursus werpt licht op de achtergronden van het aanbesteden van speelvoorzieningen in de openbare ruimte en geeft zicht op de procedures en doorloop van een aanbesteding. Tijdens de praktische workshops in de cursus wordt geoefend met het formuleren van selectie- en gunningscriteria en voorbeelden uit andere aanbestedingstrajecten:
•    verschillende (on)mogelijkheden van aanbesteden
•    rechtmatigheid
•    waardebepaling
•    marktverkenning of -consultatie
•    specificeren van eisen en wensen gevat in selectie- en gunningscriteria en de wijze van beoordelen van deze criteria
•    diverse mogelijkheden bij de aanschaf en het plaatsen van speelvoorzieningen
•    contractvormen
•    de Aanbestedingswet en recente wijzigingen

AANMELDEN of MEER INFORMATIE

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen