Cursus beleid

De cursus Speelruimtebeleid van SPEELRUIMTE en OBB legt de basis voor verandering en vernieuwing van visie en ambities. U leert hoe u met goed onderbouwd speelruimtebeleid afgewogen keuzen kan maken over speelruimte in uw gemeente.
 
Komende data:
9 april 2019 module B Leiden;
22 en 23 mei 2019 2-daagse cursus A+B+C Utrecht
3 september 2019 module A Zwolle;
De cursus wordt interactief ingevuld samen met de gevarieerde groep deelnemers. Speelruimte raakt immers verschillende beleidsvelden. Hierdoor ontstaat een brede ingang voor visievorming en een begin voor een ‘eigen’ plan, waar zowel op de welzijns- als op de ruimtelijke afdelingen mee gewerkt kan worden. Naast visievorming en analyse van speelruimte, met een veldwerkdeel, komen ook participatie en inrichtingskwaliteit aan bod.

> Specificaties

diensten
Beleid Cursussen en workshops
Kenniscentrum Speelruimte
In de cursus zal er ruimte zijn voor het nadenken over verschillende kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan de speelruimte en hoe deze te vertalen naar meetbare en werkbare normen en ambities. In de loop van de jaren is de nuance van de cursus verlegd van kennisoverdracht naar het effectief selecteren en toepassen van beschikbare kennis. Over speelruimtebeleid is immers al heel veel informatie beschikbaar gekomen via internet, vakpers en collegiale kennisuitwisseling.
Klik hier voor verdere informatie op de website van Speelruimte
 

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2019 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen