Cursus veiligheid en toezicht

In deze studieochtend krijgt u uitleg over het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en de uitwerking ervan. In één ochtend bent u op de hoogte van alle rechten en plichten uit dit besluit die belangrijk zijn bij de realisatie van speelprojecten.

De studieochtend is opgedeeld in de drie blokken; voorbereidingsfase, realisatiefase en nazorgfase. In ieder blok wordt kort ingegaan op de organisatie van toezicht en directievoering bij spelen. Onderwerpen als aanbesteden, contractdocumenten, bouwvergaderingen, planning, communicatie, oplevering en garantie passeren daarbij de revue. Steeds gevolgd door de veiligheidsaspecten vanuit het WAS in iedere fase.

> Specificaties

diensten
Cursussen en workshops
Keurmerkinstituut

 

Deze ochtenden zijn uitermate geschikt voor iedereen die regelmatig toestellen aanschaft of dat binnenkort zal doen. De deelnemers krijgen een reader mee met informatie over de aanschaf en plaatsing van speeltoestellen aangevuld met veel handige tips.

Tijdens de cursus krijgt u voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u zelf praktijkvoorbeelden inbrengen.

Wat leert u?
Na het volgen van deze studieochtend weet u onder andere:

  • Hoe aanbestedingen voor speelprojecten worden gedaan.
  • Welke natuurlijke objecten onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen vallen.
  • Of een toestel aan de Europese normen moet voldoen.
  • Hoe u een toezichtproject moet organiseren en wat er voor nodig is.
  • Of u als beheerder zelf toestellen mag ontwikkelen en plaatsen.
  • Of u als beheerder zelf reparaties mag verrichten, of dit aan de leverancier moet overlaten.
  • Wat garantiebepalingen zijn en wat je kan eisen.
  • Wat de werkwijze is van handhavers op dit gebied.
  • Wat de consequenties zijn van het WAS voor beheerders van speeltoestellen (logboeken, inspecties en certificering).

MEER INFORMATIE, CURSUSDATA EN AANMELDEN via onze partner Keurmerkinstituut

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen