Cursus Wijkanalyse speelruimte

Van belang is dat er voldoende speelruimte aangeboden wordt in relatie tot de ruimtelijke opbouw en het aantal kinderen. Een eerlijke spreiding van speelruimte die bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Om de gemeente een stap verder te helpen  kan OBB een interne workshop verzorgen. OBB heeft als geen ander ervaring met het opzetten en toepassen van normen. Deze workshop zal de opstap zijn om beleidskeuzes voor de gehele gemeente te vergemakkelijken. De afwegingen voor de specifieke wijk die behandeld wordt in de workshop kunnen daarbij als referentie dienen.

> Specificaties

diensten
Cursussen en workshops

Bij deze workshop wordt een wijk gekozen in uw eigen gemeente en deze wordt geanalyseerd voor speelruimte. Gezamenlijk zal gebrainstormd worden over wanneer de gemeente voldoende en kwalitatieve speelruimte aanbied in deze wijk en wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde keuzes.

Aan de hand van door OBB aangereikte criteria wordt gezamenlijk gekeken naar de kwantiteit en kwaliteit van zowel de informele als de formele speelruimte. Dit in samenhang met de kinderaantallen en ruimtelijke opbouw van de wijk.

De cursusdag kan er als volgt uit zien;

9.00     –  9.30             Kennismaking/koffie

9.30     – 10.30            Theorie achter informele en formele normen

10.30   – 12.30            Veldwerk (inclusief formulieren)

12.30   – 13.30            Lunch

13.30   – 14.00            Bespreking veldwerk

14.00   – 15.00            Analyse speelruimte

15.00   – 16.00            Formuleren uitgangspunten speelruimte en aanzet tot norm

Uiteraard kan in overleg een aangepast programma worden opgesteld. Daarnaast kunnen op verzoek na 16.00 uur ook de financiële consequenties voor de betreffende wijk in beeld worden gebracht (circa 1 tot 1,5 uur).

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen