Dalfsen Ondersteuning speelruimte

Gemeente Dalfsen heeft een beheerplan spelen waarin een deel van de speelruimtevisie is opgenomen. Nu is het tijd voor een bredere visie op spelen. In één dag tijd is gesproken met verschillende afdelingen en in grote lijnen de basisvisie op schoolpleinen en informele en formele speelruimte uitgezet. Daarbinnen wordt volgend jaar een speelruimtevisie geformuleerd in een co-writing product met daarin een uitwerking naar 3 varianten voor de raad. De kern hiervan is het vastleggen van de huidige kwaliteiten van de informele speelruimte die nu onderbelicht zijn. De gekozen variant wordt na de zomer uitgewerkt naar een beheer- en uitvoeringstraject. Zo worden zowel structurele middelen als eenmalige investering in dezelfde richting ingezet.

> Specificaties

diensten
Beleid
Elske Oost
September 2012

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen