Deventer Ontmoetingsplaatsen jongeren

In 2005 werd OBB door de gemeente Deventer gevraagd een Nota Jongeren op te stellen.

De afdeling Wijkaanpak ontving al jarenlang signalen van bewoners over jongeren die overlast in de wijken veroorzaken. Gelijktijdig gaven de jongeren aan dat er buiten onvoldoende ontmoetingsruimten zijn waar zij elkaar ongestoord kunnen en mogen ontmoeten zonder ‘weggejaagd’ te worden door bewoners en politie.

Een jaar geleden werd besloten om deze signalen niet langer per wijk op te pakken, maar een stedelijke themagroep Jongeren op te richten. In opdracht van de themagroep en de afdeling Wijkaanpak heeft OBB ingenieursbureau onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot een goed afgestemd aanbod van ontmoetingsplekken voor jongeren te komen. Daarbij is rekening gehouden met het gemeentelijke speelbeleidsplan “Kiezen voor kwaliteit”.

> Specificaties

diensten
Beleid
September 2005

In het eindrapport werd per wijk aangegeven wat de omvang is van de groep jongeren die tot de hanggroep gerekend kan worden. Als landelijk geldende maatstaf wordt uitgegaan van één plek in de openbare ruimte voor elke 15 jongeren. Hierbij kan gesteld worden dat voor 50% van het ‘hangen’ geen specifieke voorzieningen noodzakelijk zijn. Het betreft hier ‘hangen’ door 2 tot 4 jongeren voor korte duur op zeer diverse plekken (Kiss and Greet). De andere 50% van de ontmoetingsplekken vereisen wel een inrichting en zijn onder te verdelen in drie categorieën: What’s Up, Stay Around en No Problem.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen