Deventer Toezichthouder buurtspeelplannen 2008

Naar aanleiding van de raamovereenkomst die de gemeente heeft gesloten met twee leveranciers voor toestellen is er in de jaren 2008 – 2009 – 2010 uitvoer van buurtspeelplannen geweest. De uitvoering is middels een aanbesteding aan een aannemer uitbesteed. Om de werkzaamheden in goede banen te leiden is OBB gevraagd toezicht te houden op de uitvoering.

De werkzaamheden bestonden uit het toezicht houden op en het controleren van het uitvoeringswerk tijdens de realisatie van de speelplekken. Per speelplek is er toezicht gehouden of alle werkzaamheden conform het bestek werden uitgevoerd. Tevens bestonden de werkzaamheden uit een startoverleg, vergaderingen, het opstellen van vergaderverslagen en de oplevering.

> Specificaties

diensten
Beleid Ondersteuning
Juni 2010

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen