Dronten Speelruimteplan

OBB voerde in opdracht / samenwerking met Nijha een analyse uit van de reconstructie van ‘De Boeg’. In 2006 is OBB gevraagd om een speelruimteplan op te stellen voor de gemeente Dronten. In 2007 stelde OBB een ontwerp op voor De Gilden. Begin 2008 begeleidde OBB de uitvoering van het speelruimteplan.

Reconstructie

Bij de reconstructie van de wijk ‘De Boeg’ in Dronten voerde OBB een analyse uit met betrekking tot speelruimte. In deze jaren ’70 wijk heeft een grote vernieuwing plaatsgevonden. Naast vernieuwing van het woningaanbod is de gehele openbare ruimte aangepakt. Naast groen, water en wegen mogen speelvoorzieningen hier niet in ontbreken.

De uitgevoerde analyse heeft tot doelstelling gehad om voor de verschillende leeftijdscategoriën aantrekkelijke en uitdagende speelmogelijkheden aan te bieden. In 2005 is gestart met de uitvoering van de eerste fase van woningvernieuwing.

> Specificaties

diensten
Beleid
September 2007

Speelruimteplan
Begin 2007 kreeg OBB de opdracht van de gemeente Dronten voor het opstellen van een speelruimteplan voor de 9.700 0-18 jarigen van de circa 37.800 inwoners.

Aanleiding voor het plan Buitenspelen.kom was onder andere dat ontwerpers van nieuwe wijken vragen naar richtlijnen en normen voor speelvoorzieningen. In de bestaande wijken is behoefte aan vastgesteld beleid voor een langere periode (10 jaar) om de huidige speelvoorzieningen aan te toetsen. Ook vraagstukken over toe te passen valdempende materialen en bezuinigingstrajecten vragen om beleid zodat goede keuzes gemaakt kunnen worden.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen