Epe Speelruimteplan en begeleiding

In 1999 stelde OBB een speelruimteplan op voor gemeente Epe. Een gemeente met 33.400 inwoners waarvan 5.664 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. In de periode 2000-2002 begeleidde OBB de gemeente Epe rondom de inspectie van speelvoorzieningen en een nieuw beheersysteem.

> Specificaties

diensten
Beleid Projectleiding
Februari 1999

Opstellen speelruimteplan
Dit is een speelruimteplan met nadruk op de formele speelruimte. Naast de weergave van het beleid en het wenselijke speelvoorzieningenniveau is hier ook een uitgebreid verslag gemaakt van de kinderrondgangen. Hier kwamen we voor het eerst in aanraking met de “problematiek” van het uitzetten van het beleid in samenwerking met scholen en woningbouwverenigingen.

Begeleiden nulmeting
Voor Epe begeleidden wij het traject van de veiligheidsinspectie van speeltoestellen, vanaf offerteaanvraag tot en met het laten uitvoeren van de inspectie. Daarnaast hebben wij de gemeente ondersteund in de keuze van een passend speelbeheersysteem waarin alle benodigde gegevens betreffende inspectie en beheer kunnen worden ondergebracht. Het project is afgerond met het opstellen van een beheer- en uitvoeringsplan met de meest recente gegevens en aansluitend op het speelruimteplan.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen