Gemert-Bakel vervangingsvoorstellen en speelruimteplan

Voor de gemeente Gemert-Bakel heeft OBB in 2001 met behulp van buurtinspraak vervangingsvoorstellen gemaakt voor een elftal plekken. In 2001-2002 heeft OBB in aansluiting op de vervangingsvoorstellen voor deze elf plekken een speelruimteplan opgesteld voor de inmiddels samengevoegde gemeente. Een gemeente met 27.200 inwoners waarvan 5.300 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

> Specificaties

diensten
Beheer Beleid
Januari 2001

Vervangingsvoorstellen met buurtinspraak 2001
Er moesten voor een elftal speelplekken op korte termijn vervangingsvoorstellen komen. Om dit te realiseren zijn inspraakavonden georganiseerd waarop bewoners aan konden geven welke inrichting en toestellen zij wensten voor ‘hun’ speelplek. Naar aanleiding van deze avonden werd een duidelijk ontwerp inclusief werkomschrijving en raming van de kosten opgesteld.

Opstellen speelruimtebeleidsplan 2001-2002
Gemert-Bakel is een samengevoegde gemeente en heeft van oudsher zeer actieve buurtverenigingen. Om als gemeente duidelijk en eenduidig naar deze buurtverenigingen te kunnen optreden wordt in het speelruimtebeleidsplan aangegeven waar de verantwoordelijkheden liggen van de gemeente en wat de mogelijkheden zijn voor de buurtverenigingen met betrekking tot de speelruimte.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen