Gendringen Beleid en ondersteuning

Vanaf 2002 heeft OBB meerdere adviezen gegeven aan de gemeente Gendringen waaronder een speelruimteplan. Dit plan heeft betrekking op de 20.600 inwoners waarvan 5.100 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Momenteel is de gemeente Gendringen gefuseerd en is gemeente Oude-IJsselstreek ontstaan.

> Specificaties

diensten
Beleid Projectleiding
2002 / 2004

Opstellen speelruimteplan
Tijdens de inventarisatie voor het speelruimteplan werden al diverse maatregelen uitgevoerd in het kader van de leefbaarheid in de kleine kernen. Diverse van deze maatregelen verbeterden de informele bespeelbaarheid al en verschillende van onze voorstellen voor formele speelruimte konden aan de nog uit te voeren maatregelen gekoppeld worden.

Advies skateplek
In gemeente Gendringen is er aandacht voor skatevoorzieningen, zowel bij de jongeren, in de pers als in de gemeenteraad. We hebben een analyse gedaan van de aanwezigheid van skaters in Gendringen. In een gesprek kwamen hun wensen en eisen naar voren en na onderzoek van de wensen en (on)mogelijkheden binnen gemeente Gendringen zijn diverse potentiële locaties bezocht. Deze werden beoordeeld op haalbaarheid voor het realiseren van een skateplek. De afwegingen leidden tot aanbevelingen om op langere termijn te streven naar een permanente skatevoorziening op een zeer centraal liggende locatie. Op korte termijn kan echter de huidige skateplek verbeterd worden met nieuw asfalt en verplaatsbare skate-elementen in een container.

Werkplan speelvoorzieningen
Na bestuurlijke vaststelling van het speelruimteplan in 2003 moest er uitvoering aan de voorstellen gegeven worden. Daartoe moest het huidige speelruimtebeleid uitgewerkt worden tot een werkplan. OBB stelde een werkplan op voor het uitvoeren van de voorstellen uit het speelruimteplan in relatie met de te nemen maatregelen voor de veiligheid van de speeltoestellen. Dit werkplan moest door derden (kunnen) worden uitgevoerd.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen