Gennep Beheerovereenkomst de Brink en presentatie

In 2010 heeft OBB ondersteuning geboden bij het maken van een gebruikersovereenkomst voor de sport- en speelstraat De Brink.

Het doel van deze opdracht was om te komen tot het opstellen van een gebruikersovereenkomst (op maat) tussen gemeente Gennep en de stichting Sport- en Speelstraat De Brink en het houden van een inspirerende informatiebijeenkomst over aspecten van aansprakelijkheid bij gebruik van de sport- en speelstraat door diverse partijen, uitmondend in een overzicht van regels/afspraken

> Specificaties

diensten
Beheer
April 2010

Contact

OBB Ingenieursbureau
Postbus 805
7400 AV Deventer
+31 (0)570 616005
info@obb-ingenieurs.nl

Bezoekadres (geen post): Bouwhuisweg 4 Diepenveen.
© ErwinEverts.nl 2019 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen