Gennep Bewonersinspraak en kermisbeleid

In 2000 heeft OBB de bewonersinspraak met betrekking tot het speelruimtebeleid van de gemeente Gennep op zich genomen. Daarnaast is in 2000 een raadsvoorstel gegeven door OBB over schadevergoeding bij het kappen van bomen. In 2001 was Gennep opnieuw opdrachtgever van OBB. Nu voor het opstellen van een Kermisbeleidsplan.

> Specificaties

diensten
Beleid Participatie
Maart 2000

Verzorgen bewonersinspraak speelruimtebeleid
De gemeente had een speelruimtebeleid opgesteld en met hulp van OBB is er een bewonersinspraak georganiseerd. Tijdens deze avond zijn bewoners op de hoogte gesteld van het nieuwe beleid en ze de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.

Raadsvoorstel schadevergoeding bij kappen van bomen
OBB werkte het voorstel van een ambtenaar uit inzake de schadevergoeding bij het kappen van bomen.

Opstellen Kermisbeleidsplan
Nieuw voor ons was het opstellen van een kermisbeleidsplan. De problematiek rond kermissen blijkt soms zeer complex. Duidelijke afspraken en beleid kunnen daarbij een oplossing zijn. Samenwerking tussen alle betrokkenen (exploitanten, horeca, winkeliers en gemeente) lijkt een verbetering van de kermissen te kunnen geven.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen