Gorinchem Speelruimtebeleid en beheerplan

“Kinderen en buiten spelen, het hoort bij elkaar. Lekker buiten bezig zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling, want van buitenspelen worden kinderen vrolijker, gezonder, slimmer en socialer.” -Werkgroep spelen, Gorinchem

Vanuit deze gedachte is samen met de werkgroep van de gemeente en velen anderen, kinderen, bewoners, jongerenwerk, door OBB gekeken naar de openbare speelruimte in Gorinchem. De gemeente Gorinchem wil ruimte gaan maken voor ontmoeting, plekken waar gezellig door jong en oud buiten gezeten kan worden en ruimte waar kinderen onder toezicht met eigen speelgoed kunnen spelen. Ze wil uitdagende speel- en sportplekken voor de jeugd vormen op een paar minuutjes lopen van huis. Ze willen plekken creëren waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Ze willen zorgen dat inwoners van elke leeftijd aanleiding vinden om in beweging te komen op herkenbare en laagdrempelige routes. Bij de planvorming en realisatie staat nauwe samenspraak met gebruikers en ouders / verzorgers voorop.

Het voorstel voor het speelruimteplan is in september 2017 in de gemeenteraad behandeld.

> Specificaties

diensten
Beheer Beleid
Johan Oost, Madeleine Frelier
Juni 2017

Ga voor het gehele speelruimteplan  naar de gemeentelijke website.

Enkele foto’s van de kinderrondgang;

 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen